Lokaal, het nieuwe normaal

Olst in Transitie
is aangesloten bij
Transitie Nederland,
onderdeel van
het internationale
Transition Network.

Wie zijn we en waar zijn we op uit?

Olst in Transitie is een burgerinitiatief dat veerkracht wil terugbrengen in de samenleving. Die veerkracht is hard nodig in verband met de impact van klimaatverandering, economische crises en de noodzaak onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen.

We wachten daarbij niet op actie van de landelijke en internationale overheden of de grote bedrijven. Hun inzet is te traag en te gering. We doen het gewoon zelf, nu, van onderop. In onze straten, buurten, wijken, het dorp als geheel en de omliggende buurtschappen en Olst-Wijhe als gemeente.

En wie is 'we'? Dat zijn wij allemaal, als inwoners van Olst. Iedereen kan, samen met buren en buurtgenoten, een steentje bijdragen. En da's nog leuk ook!

Nieuwsgierig naar de achtergronden? Dan is hier is een bericht in de media over Olst in Transitie.

En lees hieronder verder wat we zoal doen en hoe.

Verder kun je ons volgen op Facebook en je abonneren op onze nieuwsbrief.

Naborrel-Sessies verzilveren

oogst van 'Olst Borrelt'

Afgelopen najaar was Freek de Jonge gastheer bij een evenement waarbij Olst in Transitie de piketpaaltjes heeft geslagen voor een duurzame toekomst voor Olst. Klik hier voor meer achtergrondinfo over dat evenement. 

Bijna 90 van de 120 aanwezigen gaven na afloop aan dat ze actief willen gaan meedoen rond onderwerpen als duurzame energie, lokale voedselvoorziening, consuminderen, groene economie, cultuur en educatie.

Naborrels

Die thema's kwamen elk apart aan de orde in een reeks 'Naborrel-Sessies', waaruit inmiddels diverse concrete projecten en activiteiten zijn voortgekomen. 

Soepcafé blijkt groot succes

Een van de projecten die zijn voortgekomen uit 'Olst Borrelt' is het Soepcafé.  Op 29 april vond de eerste editie plaats.

Met meer dan zeventig deelnemers was het zonder meer een succes. “Als het er twintig waren geweest, zou ik al tevreden zijn voor zo’n eerste keer”, zegt Ruurdtje van den Berg over de verwachtingen van de werkgroep. Het werden er dus ruim drie keer zoveel. Voor de organisatoren én de deelnemers smaakt dat naar meer.

Het Soepcafé is een initiatief van Olst in Transitie in samenwerking met het Noaberhuus, De Bastiaan (het verenigingsgebouw van de Protestante gemeente) en de Plus-supermarkt. Een ploeg van zeven volwassenen en vijf kinderen bereidde een maaltijd van over-datum-groenten, stokbrood en een fruittoetje, als statement tegen voedselverspilling.

Het succes maakt dat de werkgroep heeft besloten er een maandelijks evenement van te maken. De volgende keer is eind mei.                              

Meer Met Minder Markt was mooi

visitekaartje voor consuminderen

Met zo'n 300 bezoekers was de markt die we 24 april in het Holstohus organiseerden een schot in de roos. We gaven een mooi visitekaartje af van wat er allemaal kan als je wilt consuminderen. Lees hier wat de Stentor er over schreef.

We organiseerden de Meer met Minder markt omdat er nog vreselijk veel onnodig wordt weggegooid. We produceren in Nederland jaarlijks 9 miljard kilo afval, dat is ruim 500 kilo per persoon. Stel je voor dat een groot deel daarvan een tweede leven krijgt; dat scheelt heel veel grondstoffen, energie, vervoer en dus ook vervuiling.

De bezoekers konden zien en beleven hoe je in je eigen dagelijks leven kunt helpen de afvalberg te verminderen. Door spullen te delen, ruilen, weggeven of pimpen geef je ze niet alleen een tweede leven; het scheelt ook nog eens flink in je portemonnee, want je hoeft die spullen niet meer nieuw te kopen. 

Verspreid over twee verdiepingen kon men kiezen uit allerhande activiteiten: onder andere een afvalrace, een modeshow door Saxion studenten met kleding gemaakt 

uit afval, een zelftest en kennisquiz, voor jong en oud een workshop Pimp je Potje (mooie bloempotten mozaïeken met plastic bakjes), kramen met vintage, een DoeHetZelf upcycling-tentoonstelling (neem je eigen maaksel mee ter inspiratie van anderen!), gratis lekkere smoothies, een doorlopende filmvoorstelling, een weggeefkast, een speurtocht en een afval-knutselhoek voor de kinderen, sieraden en portemonnees maken uit afval, plus een demonstratie autodelen door stichting Duurzaam Olst-Wijhe.

Verder was er op allerlei plekken informatie te krijgen over hoe je zelf mooie dingen kunt maken van afval, of hoe je gebruikte spullen makkelijk kunt ruilen, delen of op een andere manier een tweede leven kunt bezorgen.

Dorpscoöperatie kan nieuwe initiatieven vleugels geven

We zijn inmiddels een heel eind op streek met het vormgeven van een heuse dorpscoöperatie. Daarmee kunnen we allerlei maatschappelijke initiatieven, bedrijven én individuen onder één dak verenigen, waardoor ze elkaar onderling kunnen versterken.

Concreet zijn dat nu een lokale duurzame energie-coöperatie en een verzamelgebouw voor allerhande kleinschalige duurzame bedrijfjes. Dat kan nog met allerhande andere initiatieven worden uitgebreid. Algemeen doel moet worden dat de dorpscoöperatie gaat bevorderen dat Olst en omstreken een duurzame toekomst tegemoet gaat.

Meer nieuws hierover kun je binnenkort hier vinden, in onze nieuwsbrief en op Facebook.

We zijn onderweg!

Er waait een nieuwe wind. Wereldwijd gaan mensen massaal de straat op om strenger klimaatbeleid te eisen van de wereldleiders. In Parijs is het einde van het fossiele-energietijdperk aangekondigd. En in Nederland neemt het aantal initiatieven van burger-organisaties in razend tempo toe; zo telt ons land inmiddels honderden lokale duurzame energie-coöperaties, zijn er allerlei buurt-, ruil-, reparatie- en zorgprojecten gestart buiten de overheid en de commercie om. Mensen willen niet langer wachten en nemen het roer in eigen hand.


Drukbezochte avonden in Olst

Op 11 december 2015 startte Olst in Transitie met een reeks drukbezochte avonden in het Holstohus.

Tijdens deze bijeenkomsten schrijven de deelnemers o.a. reacties op over wat ze van de avond vonden, hun toekomstwensen voor Olst, tips voor Olst in Transitie en hun persoonlijke acties.

Voor de verandering...

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change


Veel kansen in Olst

Als Transitie-initiatief stelt Olst in Transitie zich vooral verbindend en stimulerend op. Dat betekent samenwerking tot stand brengen tussen bestaande initiatieven, projecten en organisaties, en alleen zelf nieuwe werkgroepen of projecten starten waar er nog witte vlekken zijn.

En vaak gaat het vooral om het 'vertalen' van inspirerende projecten naar ons eigen dorp: zo hebben Transitie-groepen elders in het land keer op keer laten zien hoe je succesvol kunt zijn bij het (helpen) starten van buurtmoestuinen en stadslandbouwprojecten, het stichten van lokale duurzame energie-coöperaties, het van de grond krijgen van Repair Café’s, het opzetten van buurthulp-initiatieven, het versterken van de lokale economie en nog veel meer. Dus waarom niet in Olst?


Welke zaken we hier oppakken, is afhankelijk van wie er instappen. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen Olst in Transitie zijn eigen passie moet kunnen volgen. Dat levert de mooiste resultaten, zo laat de praktijk elders ook zien.

Als verandering van onze samenleving toch onvermijdelijk is, laten we er dan maar liever een inspirerend avontuur van maken! Hieronder een Iers animatiefilmpje dat dit duidelijk laat zien.

Thema's

We richten ons op een transitie van de Olster samenleving richting een duurzame toekomst. Dat betekent dus dat we kijken naar de samenleving in zijn geheel. De onderwerpen waarmee we ons bezighouden zijn dus net zo breed als de maatschappij zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

  • lokaal sterke, sociale en groene economie
  • duurzame lokale energie-opwekking
  • gezonde voedselvoorziening uit eigen streek
  • optimaliseren van kringlopen in spullen en grondstoffen
  • besluitvorming en communicatie waarbij iedereen zich betrokken voelt
  • aandacht voor de 'innerlijke transitie' richting duurzaam leven
  • innovaties en aanleren van vaardigheden die ons onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen

We gaan aan de slag met juist die thema's die speciaal in Olst en omgeving spelen. Want er is geen blauwdruk voor wat we precies moeten doen in onze situatie. Daarvoor moeten we de wijsheid van onze eigen gemeenschap aanspreken, en mensen uit zoveel mogelijk lagen van de samen-leving betrekken. Samen staan we sterk! 

Klik hieronder voor een filmpje over de hoofdthema's van de Nederlandse Transitiebeweging.

Werkwijze en ondersteuning

Olst in Transitie werkt op drie onderling samenhangende niveau's: Hoofd, Hart en Handen.

Hoofd

De Transitiebeweging baseert zich op de analyse dat onze samenleving een rigoreuze koerswijziging nodig heeft, en probeert zoveel mogelijk mensen zich hiervan bewust te maken.

Hart

Vervolgens stimuleren we iedereen die wil om creatief mee te denken over nieuwe wegen richting het einddoel: een energie- en klimaatneutrale, zelfvoorzienende en harmonieuze samenleving.

Handen

Dat levert tal van projecten en activiteiten op rond een keur van verschillende thema's zoals onder meer de hiernaast genoemde.

Hulp en advies

En daarin staan we niet alleen! Transitie Nederland en naburige andere lokale Transitiegroepen (o.a. Deventer, Zwolle, Holten, Apeldoorn) zijn altijd bereid om hulp en advies te geven,. Er zijn trainingen, werkmappen, draaiboeken, voorbeeldprojecten en nog veel meer beschikbaar.

Klik hieronder om zelf een kijkje te nemen in de Transitiebeweging buiten Olst! Of bekijk dit filmpje dat is gemaakt op het jaarlijkse landelijke Transitie Treffen in Boxtel afgelopen januari.

Meedoen? Welkom, meld je aan!

We hopen natuurlijk dat je van de partij bent op een van onze volgende activiteiten. Maar mocht je niet kunnen, dan ben je evengoed welkom! Een volgende keer, of om te beginnen op onze belangstellenden-lijst.

Als je hier klikt,opent er een online formulier waarmee je je contactgegevens aan ons kunt doorgeven. Die gebruiken we uitsluitend om je op de hoogte te houden van volgende bijeenkomsten. We sturen je dan in elk geval onze nieuwsbrief toe. Je krijgt natuurlijk ook bij elke mailing de gelegenheid om je weer uit te schrijven.

Alle nieuwsbrieven sinds januari 2016 kun je hier lezen en downloaden .