Lokaal, het nieuwe normaal

Olst in Transitie
is aangesloten bij
Transitie Nederland,
onderdeel van
het internationale
Transition Network.

Wie zijn we en waar zijn we op uit?

Olst in Transitie is een burgerinitiatief dat veerkracht wil terugbrengen in de samenleving. Die veerkracht is hard nodig in verband met de impact van klimaatverandering, economische crises en de noodzaak onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen.

We wachten daarbij niet op actie van de landelijke en internationale overheden of de grote bedrijven. Hun inzet is te traag en te gering. We doen het gewoon zelf, nu, van onderop. In onze straten, buurten, wijken, het dorp als geheel en de omliggende buurtschappen en Olst-Wijhe als gemeente.

En wie is 'we'? Dat zijn wij allemaal, als inwoners van Olst en omstreken. Iedereen kan, samen met buren en buurtgenoten, een steentje bijdragen. En da's nog leuk ook!

Nieuwsgierig naar de achtergronden? Dan is hier is een bericht in de media over Olst in Transitie .

En lees hieronder verder wat we zoal doen en hoe.

Verder kun je ons volgen op Facebook en je abonneren op onze nieuwsbrief .


Olst in Transitie brengt veel nieuwe initiatieven voort

In de ruim 4 jaar dat we nu bestaan, hebben we een hele hoop nieuwe initiatieven voortgebracht. Ze komen voort uit vijf themagroepen, die alle vertegenwoordigd zijn in het coördinerende KernTeam.

Dus we stellen hieronder graag even aan je voor: de ConsumAnders, Smaakmakers, Energieken, Afvalligen en REconomen van Olst in Transitie.

De ConsumAnders houden zich bezig met projecten die beogen om anders te gaan consumeren. Minder verspillend, lokaler geproduceerd en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Een typisch ConsumAnders project is bijvoorbeeld het Repair Café : een zelfstandige werkgroep van handige Olsternaren die elke laatste vrijdag van de maand klaarstaan om je defecte spullen te helpen repareren. Lokatie: Goede Buren, Hendrik Droststraat 47.

De ConsumAnders organiseren ook in principe elke seizoenswisseling een Rok 'n' Ruil kledingruilfeest. Veranderenvan garderobe was nog nooit zo makkelijk, goedkoop (want gratis) en leuk!

De Smaakmakers brachten het succesvolle Soepcafé voort: een maandelijkse maaltijd voor groepen tussen de 30 en 80 Olsternaren, gemaakt van door de PLUS beschikbaar gestelde over-datum groente en zuivel die echter nog prima eetbaar is. Elke laatste zaterdag van de maand bij Goede Buren.

De Energieken stonden aan de wieg van werkgroep WOW! (Windmolens Olst-Wijhe), die op zijn beur weer heeft geholpen om coöperatieve vereniging Goed Veur Mekare op te richten. Ook stelden de Energieken de tentoonstelling Op Eigen KR8 samen. Onder dezelfde naam zal vanaf dit jaar een campagne voor energiebesparing gaan lopen.

De Afvalligen vormen de nieuwste loot aan de stam van Olst in Transitie. Zij gaan -- de naam verraadt het al -- zich bezighouden met het thema Afval. Hoe vermijden we dat er (te) veel wordt weggegooid? Als het aan de Afvalligen ligt. wordt Olst afvalvrij!

De REconomen streven een zo lokaal en circulair mogelijke economie na. Daarom hielpen zij ook met het oprichten van stichting Goede Buren , die sinds dit voorjaar een winkelpand exploiteert aan Hendrik Droststraat 47. Er is een heel afwisselend aanbod te vinden: tweede hands kleding, speelgoed en sieraden, maar ook biologische groente, zelfgemaakte producten en energie-advies. En zoals gezegd is het ook het thuishonk van het Repair Café en het Soepcafé. Verder zijn de REconomen actief als MuntMeesters , die werken aan het lanceren van een lokale munt, aanvullend op de euro.

We zijn onderweg!

Er waait een nieuwe wind. Wereldwijd gaan mensen massaal de straat op om strenger klimaatbeleid te eisen van de wereldleiders. In Parijs is het einde van het fossiele-energietijdperk aangekondigd. En in Nederland neemt het aantal initiatieven van burger-organisaties in razend tempo toe; zo telt ons land inmiddels honderden lokale duurzame energie-coöperaties, zijn er allerlei buurt-, ruil-, reparatie- en zorgprojecten gestart buiten de overheid en de commercie om. Mensen willen niet langer wachten en nemen het roer in eigen hand.


Drukbezochte avonden in Olst

Op 11 december 2015 startte Olst in Transitie met een reeks drukbezochte avonden in het Holstohus.Sindsdien heeft ons initiatief vleugels gekregen, zoals elders op deze webpagina is te lezen.

Voor de verandering...

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change


Veel kansen in Olst

Als Transitie-initiatief stelt Olst in Transitie zich vooral verbindend en stimulerend op. Dat betekent samenwerking tot stand brengen tussen bestaande initiatieven, projecten en organisaties, en alleen zelf nieuwe werkgroepen of projecten starten waar er nog witte vlekken zijn.

En vaak gaat het vooral om het 'vertalen' van inspirerende projecten naar ons eigen dorp: zo hebben Transitie-groepen elders in het land keer op keer laten zien hoe je succesvol kunt zijn bij het (helpen) starten van buurtmoestuinen en stadslandbouwprojecten, het stichten van lokale duurzame energie-coöperaties, het van de grond krijgen van Repair Café’s, het opzetten van buurthulp-initiatieven, het versterken van de lokale economie en nog veel meer. En dus ook in Olst!


Welke zaken we hier oppakken, is afhankelijk van wie er instappen. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen Olst in Transitie zijn eigen passie moet kunnen volgen. Dat levert de mooiste resultaten.

Als verandering van onze samenleving toch onvermijdelijk is, laten we er dan maar liever een inspirerend avontuur van maken! Hieronder een Iers animatiefilmpje dat dit duidelijk laat zien.

Thema's

We richten ons op een transitie van de Olster samenleving richting een duurzame toekomst. Dat betekent dus dat we kijken naar de samenleving in zijn geheel. De onderwerpen waarmee we ons bezighouden zijn dus net zo breed als de maatschappij zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

  • lokaal sterke, sociale en groene economie
  • duurzame lokale energie-opwekking
  • gezonde voedselvoorziening uit eigen streek
  • optimaliseren van kringlopen in spullen en grondstoffen
  • besluitvorming en communicatie waarbij iedereen zich betrokken voelt
  • aandacht voor de 'innerlijke transitie' richting duurzaam leven
  • innovaties en aanleren van vaardigheden die ons onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen

We zijn bezig met juist die thema's die speciaal in Olst en omgeving spelen . Want er is geen blauwdruk voor wat we precies moeten doen in onze situatie. Daarvoor spreken we de wijsheid van onze eigen gemeenschap aan, en doen we ons best om mensen uit zoveel mogelijk lagen van de samenleving te betrekken. Samen staan we sterk!

Klik hieronder voor een filmpje over de hoofdthema's van de Nederlandse Transitiebeweging.

Werkwijze en ondersteuning

Olst in Transitie werkt op drie onderling samenhangende niveau's: Hoofd, Hart en Handen.

Hoofd

De Transitiebeweging baseert zich op de analyse dat onze samenleving een rigoreuze koerswijziging nodig heeft, en probeert zoveel mogelijk mensen zich hiervan bewust te maken.

Hart

Vervolgens stimuleren we iedereen die wil om creatief mee te denken over nieuwe wegen richting het einddoel: een energie- en klimaatneutrale, zelfvoorzienende en harmonieuze samenleving.

Handen

Dat levert tal van projecten en activiteiten op rond een keur van verschillende thema's zoals onder meer de hiernaast genoemde.

Hulp en advies

En daarin staan we niet alleen! Transitie Nederland en naburige andere lokale Transitiegroepen zijn altijd bereid om hulp en advies te geven,. Er zijn trainingen, werkmappen, draaiboeken, voorbeeldprojecten en nog veel meer beschikbaar.

Klik hieronder om zelf een kijkje te nemen in de Transitiebeweging buiten Olst! Of bekijk dit filmpje dat is gemaakt op een landelijk Transitie Treffen dat jaarlijks wordt georganiseerd.

Meedoen? Welkom, meld je aan!

We hopen natuurlijk dat je van de partij bent op een van onze volgende activiteiten. Maar mocht je niet kunnen, dan ben je evengoed welkom! Een volgende keer, of om te beginnen op onze belangstellenden-lijst.

Als je hier klikt , opent er een online formulier waarmee je je contactgegevens aan ons kunt doorgeven. Die gebruiken we uitsluitend om je op de hoogte te houden van volgende bijeenkomsten. We sturen je dan in elk geval onze nieuwsbrief toe. Je krijgt natuurlijk ook bij elke mailing de gelegenheid om je weer uit te schrijven.

Alle nieuwsbrieven sinds januari 2016 kun je hier lezen en downloaden .